Tworzenie oprogramowania w sektorze budownictwa

dla producentów, generalnych wykonawców i projektantów

Generative Design

Experience the transformative power of Generative Design tailored for manufacturers and design firms. Whether through the Revit API or Hypar.io, we eliminate tedious repetitive tasks, streamlining offer preparations, design workflows and reduce human errors. From optimizing building layouts to adaptive space planning, we ensure efficiency and precision.

Web / Mobile 3D Development

Redefine your online journey with our web & mobile development expertise, emphasizing 3D modeling. From interactive product configurators, dynamic visualizations, to immersive 3D tours, we bring your ideas to life. Boost user engagement, showcase intricate details, and set your platform apart with unrivaled 3D experiences.

BIM Content Modelling

Boost your product visibility and integration with bespoke BIM libraries crafted meticulously for Revit and ArchiCAD. Tailored for manufacturers and design firms, our creations prioritize light parametric objects at various Levels of Detail (LODs). Entrust us to encapsulate the precision and detail of your products into high-quality BIM objects, ensuring seamless incorporation into industry-standard design workflows.

BIM Content Data Management

Master your BIM library data management with our expertise. We not only help orchestrate data from PIM (Product Information Management) systems but also ensure its sustained quality using bespoke data templates. Aligned to your Level of Information Need (LOIN), we guarantee precision, minimize redundancy, and uphold data integrity. Partner with us for impeccable data solutions and project success.

Technologie, których używamy

Three.jsThree.js
ArchiCADArchiCAD
AutoCADAutoCAD
RevitRevit
DynamoDynamo
GrasshopperGrasshopper
HyparHypar
C#C#
Three.jsThree.js
ArchiCADArchiCAD
AutoCADAutoCAD
RevitRevit
DynamoDynamo
GrasshopperGrasshopper

Custom BIM/CAD plugins development

Do you need to develop any specific custom addons for either Revit, AutoCAD or ArchiCAD? Utilise the knowledge and experience of our dev team that is dealing with BIM addons on a daily basis working in a BIMStreamer project.

Automation scripts development

Harness the power of Dynamo and Grasshopper for top-tier automation. Streamline architectural designs, optimize parametric modeling, and reduce manual drafting time. From intricate facade design to efficient space planning, we boost productivity & precision. Elevate your projects seamlessly.

Co mówią nasi klienci!

Nasza konkurencja korzystała z usług Sagiton/BIMStreamer, co dało nam pewność, że oni również mogą zrobić dla nas dobre narzędzie. Nawiązaliśmy kontakt z przedstawicielami Sagiton podczas wydarzenia branżowego, a oni podeszli do naszego stoiska i przedstawili się.

Rafał Muż
Global BIM Manager w Aliaxis

Dziękujemy Sagiton za profesjonalizm, proaktywność, skupienie się na naszych potrzebach biznesowych i za bardzo dobrą komunikację podczas realizacji projektu. Pozwoliło nam to wspólnie zakończyć sukcesem wdrożenie zintegrowanej platformy BIM Rawlplug obsługującej nasz asortyment produktowy. Polecamy Sagiton każdemu, kto szuka nie tylko dostawcy oprogramowania, ale przede wszystkim partnera technologicznego w biznesie.

Krzysztof Woźniak
Kierownik Działu B+R w Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

Ich elastyczność i zaangażowanie w terminowe dostawy były imponujące.

Stijn Lockefeer
Kierownik BIM w Walraven

Nasza konkurencja korzystała z usług Sagiton/BIMStreamer, co dało nam pewność, że oni również mogą zrobić dla nas dobre narzędzie. Nawiązaliśmy kontakt z przedstawicielami Sagiton podczas wydarzenia branżowego, a oni podeszli do naszego stoiska i przedstawili się.

Rafał Muż
Global BIM Manager w Aliaxis

Dziękujemy Sagiton za profesjonalizm, proaktywność, skupienie się na naszych potrzebach biznesowych i za bardzo dobrą komunikację podczas realizacji projektu. Pozwoliło nam to wspólnie zakończyć sukcesem wdrożenie zintegrowanej platformy BIM Rawlplug obsługującej nasz asortyment produktowy. Polecamy Sagiton każdemu, kto szuka nie tylko dostawcy oprogramowania, ale przede wszystkim partnera technologicznego w biznesie.

Krzysztof Woźniak
Kierownik Działu B+R w Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

Are you looking for a relible software development partner
in the area of BIM , Generative Design and 3D?

Zapraszamy do kontaktu

Darmowa konsultacja
  • Tworzenie dedykowanych pluginów BIM
  • Skrypty automatyzacji BIM
  • Generative Design
  • 3D Web / Mobile Development
  • Zarządzanie i modelowanie bibliotek BIM
Zaakceptuj wszystkie warunki:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Legnicka 59/B26, 54-203 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [email protected]. lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Legnicka 59/B26, 54-203 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług Sagiton Sp. z o.o., a także z nieotrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., (RODO), informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnicka 59/B26, 54-203 Wrocław, e-mail: [email protected]

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie imię i nazwisko, adres email i/lub numer telefonu w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie/prośbę o kontakt i wystosowanie informacji zwrotnej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych a także w przypadku ustania celów przetwarzania tych danych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania z Panem/Panią kontaktu przez Sagiton Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Legnicka 59/B26, 54-203 Wrocław. W przypadku niepodania danych osobowych, Sagiton Sp. z o.o., nie będzie w stanie nawiązać z Panem/Panią kontaktu.

Administrator Danych Sagiton Sp. z o.o. informuje, iż nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – Sagiton Sp. z o.o. ul. Legnicka 59/B26, 54-203 Wrocław, w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez Sagiton Sp. z o.o.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Sagiton Sp. z o.o., poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [email protected] lub na piśmie, na adres Sagiton Sp. z o.o., ul. Legnicka 59/B26, 54-203 Wrocław, oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO Sagiton Sp. z o.o.; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nieotrzymywaniem informacji handlowych od Sagiton Sp. z o.o.